شیپ فایل آبراهه های استان کرمانشاه

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان کرمانشاه، توضیحات: این فایل شامل نقشه آبراهه های استان کرمانشاه می باشد. برای تهیه ی نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان کرمانشاه،

توضیحات:

این فایل شامل نقشه آبراهه های استان کرمانشاه می باشد. برای تهیه ی نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_ 1924

Datum: D_International_ 1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی