نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)، شامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فلاورجان. توضیحات: نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. -نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)،

شامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فلاورجان.

توضیحات:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

-نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود.

-اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

لینک کمکی