جزوه درس آب و فاضلاب

دانلود جزوه درس آب و فاضلاب، در قالب pdf و در 417 صفحه، شامل: فصل اول: مقدمات و کلیات آب رسانی فصل دوم: ضوابط طراحی و تعیین آب موردنیاز فصل سوم: مخازن فصل چهارم: تحلیل شبکه فصل پنجم: روش های حل شبکه فصل ششم: پمپ ها و پمپاژ فصل هفتم: شبکه های فاضلاب فصل هشتم: تصفیه خانه و خودپالایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه درس آب و فاضلاب،

در قالب pdf و در 417 صفحه، شامل:

فصل اول:

مقدمات و کلیات آب رسانی

فصل دوم:

ضوابط طراحی و تعیین آب موردنیاز

فصل سوم:

مخازن

فصل چهارم:

تحلیل شبکه

فصل پنجم:

روش های حل شبکه

فصل ششم:

پمپ ها و پمپاژ

فصل هفتم:

شبکه های فاضلاب

فصل هشتم:

تصفیه خانه و خودپالایی

لینک کمکی