شیپ فایل شهرهای استان اردبیل به صورت نقطه ای

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان اردبیل مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_ 1924 Datum: D_International_ 1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان اردبیل

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_ 1924

Datum: D_International_ 1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی