ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار

دانلود تحقیق با موضوع ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار، در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل: بخش اول-تشریح و معرفی بحث مقاله مذکور بخش دوم-چاره جویی اجرایی و عملیاتی کمیته فنی و بازرگانی ارزیابی کیفی مناقصه گران روش اجرایی مناقصات به صورت یک مرحله ای و دو مرحله ای انتخاب و وظایف و مسئولیت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار،

در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل:

بخش اول-تشریح و معرفی بحث مقاله مذکور

بخش دوم-چاره جویی اجرایی و عملیاتی

کمیته فنی و بازرگانی

ارزیابی کیفی مناقصه گران

روش اجرایی مناقصات به صورت یک مرحله ای و دو مرحله ای

انتخاب و وظایف و مسئولیت های اعضا کمیسیون مناقصه

اشکالات اجرایی و چاره جویی (در خصوص ماده 5 قانون)

تأمین منابع مالی

اسناد مناقصه

ممنوعیت ها در اسناد مناقصه

چاره جویی اجرایی و عملیاتی در خصوص ماده 13 قانون فراخوان مناقصه عمومی

تکالیف دستگاه اجرایی در خصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می شود.

لینک کمکی