تحقیق تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

دانلود تحقیق در مورد تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد، در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه بیان مسأله و سؤالات پژوهش اهمیت و ضرورت پژوهش فرضیه ها تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعریف علمی و عملیاتی مهارت های زندگی تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان فصل دوم: پیشینه نظری بنابر تحقیقات...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد،

در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله و سؤالات پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه ها

تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف علمی و عملیاتی مهارت های زندگی

تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان

فصل دوم:

پیشینه نظری

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

دیدگاه روان پزشکی

دیدگاه های روان تحلیلی

دیدگاه رفتار گرایی

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی

اهمیت مهارت های زندگی در سلامت روانی

انواع مهارت های زندگی

برنامه ریزی و محتوای برنامه آموزش مهارت های زندگی

دروس مربوط به مهارت های زندگی

مهارت های آموزش داده شده در کلاس های مهارت زندگی

نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است.

فصل سوم:

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق و شیوه اجرای آن

روش تحقیق

روش آماری

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

شاخص های مرکزی و پراکندگی گروه آموزش دیده

جدول توزیع فراوانی نمره کل آزمون گروه آموزش دیده

آزمون فرضیه ها

فرضیه ا تا 10

نتیجه گیری

فصل پنجم:

تفسیر

نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

مقدمه تحقیق:

روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها، در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و ناهنجاری های اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند. (طارمیان و همکاران 1378، ص 14)

آن چه امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهود است، تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست، بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی به خصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است. به طوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران، خودشناسی و توجه به ارزش ها که از فصول اساسی درس مهارت های زندگی است، به کرات در قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد تأکید قرار گرفته است. (همان منبع ص 45)

هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی، این است که جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش، به کارگیری و ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی را متمرکز بر رشد توانائی های روانی مانند حل مسأله، مقابله با هیجانات، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان است، اقدام نمایند. (ناستاسیا 1998 مقاله)

با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان، برنامه آموزش مهارت های زندگی، روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می شود. به این ترتیب مدارس به جای این که تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند، باید بر تأمین و حفظ روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند. چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند. (همان منبع)

لینک کمکی