آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

دانلود تحقیق با موضوع آموزش به کمک روش های تغییر رفتار، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل: آموزش به کمک روش های تغییر رفتار برنامه تغییر رفتار تعیین هدف تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه انتخاب روش تغییر رفتار انتخاب وابستگی های رفتار روشهای افزایش رفتار تقویت مثبت تقویت منفی روش های ایجاد رفتار های...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع آموزش به کمک روش های تغییر رفتار،

در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

آموزش به کمک روش های تغییر رفتار

برنامه تغییر رفتار

تعیین هدف

تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه

انتخاب روش تغییر رفتار

انتخاب وابستگی های رفتار

روشهای افزایش رفتار

تقویت مثبت

تقویت منفی

روش های ایجاد رفتار های تازه

یاد گیری از راه مشاهده یا سرمشق گیری

تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار

زنجیره کردن رفتار

کنترل محرکی

نظام های کنترل رفتار

کنترل محرک های پیشایندی

کنترل محرک های پیامدی

کنترل نمادی

زنجیره کردن وارونه

روش های نگهداری رفتار

روش های کاهش دادن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای نا همساز

سیری

روش های منفی کاهش رفتار

خاموشی

محروم کردن از تقویت

جریمه کردن

روش جبران کردن

تنبیه

مشکلات ناشی از تنبیه

منابع

قسمتی از متن تحقیق:

تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب موردنظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب. تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود، زیرا هر دو روش بر اصول مشترکی مبتنی هستند. با وجود این هدف رفتاردرمانی، غالباً درمان اختلالات رفتاری بیماران روانی است در حالی که هدف تغییر رفتار به طور عمده آموزش مهارت های تحصیلی و اجتماعی به کودکان عادی و عقب مانده و اصلاح مشکلات رفتارهای تحصیلی و اجتماعی آنان و نیز کمک به رفع مشکلات رفتاری نوجوانان بزهکار و ناسازگار است...

لینک کمکی