برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ

دانلود برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ. با اجرای این برنامه در سی شارپ، عدد از کاربر گرفته شده و برنامه نشان می دهد که چه تعداد عدد زوج و چه تعداد عدد فرد در عدد دریافت شده وجود دارد. مثلاً با وارد کردن...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود برنامه نمایش تعداد ارقام زوج و فرد یک عدد، در سی شارپ.

با اجرای این برنامه در سی شارپ، عدد از کاربر گرفته شده و برنامه نشان می دهد که چه تعداد عدد زوج و چه تعداد عدد فرد در عدد دریافت شده وجود دارد. مثلاً با وارد کردن عدد 124، تعداد رقم های زوج 2 و تعداد رقم های فرد، 1 نشان داده می شود.

لینک کمکی