طرح مطالعات امکان سنجی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی

دانلود طرح مطالعات امکان سنجی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی، در قالب pdf و در 138 صفحه، شامل: معرفی محصول وضعیت عرضه و تقاضا شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب پیشنهاد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود طرح مطالعات امکان سنجی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی،

در قالب pdf و در 138 صفحه، شامل:

معرفی محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

شرح فرآیند و تکنولوژی های تولید

تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژی های موجود

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت

برآورد موارد اولیه موردنیاز و محل تأمین مناسب

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تأمین نیروی انسانی و اشتغال

بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

جمع بندی و ارائه پیشنهاد نهایی برای واحد جدید

منابع

لینک کمکی