نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه، شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان). مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_ 1984 Datum: D_WGS_ 1984 Prime Meridian: Greenwich

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه،

شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان).

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_ 1984

Datum: D_WGS_ 1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی