پاورپوینت طراحی و محاسبه سازه فلزی 3 طبقه مسکونی تجاری، بر مبنای مبحث دهم ویرایش سال 87

دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی و محاسبه سازه فلزی 3 طبقه مسکونی تجاری، بر مبنای مبحث دهم ویرایش سال 87، در قالب ppt و در 65 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: معرفی پروژه و سیستم های سازه ای انتخاب آیین نامه طراحی در Etabs اختلاف آیین نامه AISC 2005 با مبحث دهم ویرایش جدید خلاصه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی و محاسبه سازه فلزی 3 طبقه مسکونی تجاری، بر مبنای مبحث دهم ویرایش سال 87، در قالب ppt و در 65 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

معرفی پروژه و سیستم های سازه ای

انتخاب آیین نامه طراحی در Etabs

اختلاف آیین نامه AISC 2005 با مبحث دهم ویرایش جدید

خلاصه ای از روند بارگذاری لرزه ای سیستم موجود

تحلیل و طراحی اولیه

تنظیم پارامترهای بارگذاری، آنالیز و طراحی

نتایج حاصل از طراحی اولیه تیر، ستون و بادبند

کنترل قاب خمشی سیستم دوگانه برای 25 % نیروی زلزله بدون حضور مهاربند

تقویت مقاطع اولیه

کنترل ستون ها بر اساس ترکیب بارهای تشدید یافته

تعریف ترکیب بارهای تشدید یافته

مشاهده خروجی حاصل از کنترل نیروی محوری برای ستون های اطراف مهاربند

کنترل بند 10-3-6-1-الف برای نمونه ستون بحرانی تحت بار محوری تشدید یافته

کنترل بند 10-3-6-1-ب فایل اکسل جهت تضعیف مقاطع ستون های کنار مهاربند

الزامات قاب های خمشی متوسط

الزامات ستون ها در قاب خمشی متوسط

الزامات تیر ها در قاب های خمشی متوسط

کنترل تیر ها برای برش

مهاربندی جانبی تیرها

الزامات اتصال تیر به ستون در قاب خمشی متوسط

طراحی اتصال برای خمش و برش

ورق های پیوستگی

الزامات قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه

الزامات بادبندهای ضربدری

الزامات بادبندهای 7 و 8 شکل

الزامات قاب های مهاربندی شده واگرای ویژه

الزامات تیر پیوند

الزامات تیر خارج از پیوند

الزامات طراحی اعضای قطری مهاربند و اتصالات آن ها

الزامات ستون ها در قاب مهاربندی واگرای ویژه

لینک کمکی