تحقیق تأثیر دیه در جبران خسارت وارده به مجنی علیه

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر دیه در جبران خسارت وارده به مجنی علیه، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: چکیده مقدمه اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف پژوهش سؤالات فرضیات متغیر مستقل متغیر وابسته تعاریف پیشینه تحقیق فصل دوم: مبانی حقوقی و قانونی مطالبه خسارت فصل سوم: مبانی فقهی جبران خسارت چکیده تحقیق: با توجه به افزایش روزافزون سوانح و جرائم عمدی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع تأثیر دیه در جبران خسارت وارده به مجنی علیه،

در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

چکیده

مقدمه

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سؤالات

فرضیات

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعاریف

پیشینه تحقیق

فصل دوم:

مبانی حقوقی و قانونی مطالبه خسارت

فصل سوم:

مبانی فقهی جبران خسارت

چکیده تحقیق:

با توجه به افزایش روزافزون سوانح و جرائم عمدی و غیرعمدی که منجر به ورود خسارات بدنی و مالی به افراد می­ گردد و اختلاف نظری که بین علمای حقوق و فقها در خصوص ماهیت دیه و نقش آن در جبران خسارات وارده به مجنی علیه جهت پاسخگویی به سؤال که تأثیر دیه در جبران خسارات وارده به مجنی علیه در قانون مسئوولیت ایران از سال 1360 تا سال 1392 چه می ­باشد؟

تحقیق فعلی بر اساس تعاریفی که از دیه و جبران خسارت در قانون مجازات اسلامی و از طرف حقوقدانان و فقها ارائه گردیده طرح تحقیق تنظیم و با بررسی مبانی حقوقی و فقهی جبران خسارت و مبانی قانونی جبران خسارت و تعاریفی که از ضرر و جبران خسارت شده است، سعی بر آن گردید که تأثیر و نقش دیه در جبران خسارت مشخص و فرضیه اصلی تحقیق که دیه در مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم می­گنجد و خسارات وارد به مجنی علیه می­تواند گسترده تر از ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم باشد و دیه به تنهایی جبران کنند. تمامی خسارات وارده به مجنی علیه نمی­ باشد، اثبات و تأیید می ­گردد.

لینک کمکی