طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی

دانلود طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی، در قالب pdf و در 57 صفحه، شامل: نام طرح تاسیس نیروگاه خورشیدی ظرفیت پیشنهادی 100 مگاوات موارد کاربرد تولید برق مواد اولیه مصرفی انرژی (تابش) خورشیدی نیروی انسانی موردنیاز 25 نفر زمین مورد نیاز طرح 2000 متر مربع میزان مصرف سالیانه مواد اولیه سرمایه گذاری ثابت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی استقرار نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی،

در قالب pdf و در 57 صفحه، شامل:

نام طرح تاسیس نیروگاه خورشیدی

ظرفیت پیشنهادی 100 مگاوات

موارد کاربرد تولید برق

مواد اولیه مصرفی انرژی (تابش) خورشیدی

نیروی انسانی موردنیاز 25 نفر

زمین مورد نیاز طرح 2000 متر مربع

میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

سرمایه گذاری ثابت طرح 23 میلیارد ریال

میلیارد ریال/9 سرمایه گذاری سالیانه تولید 5

محل اجرای طرح

مناطق خارج از شبکه نیروگاهی، روستاهای

محروم، مناطق گرمسیر

لینک کمکی