ماشین های راه سازی، لودر LI 20 E شرکت هپکو

مقدمه: از زمان بشر اولیه تاکنون، انسان همواره سعی داشته تا با ابداع و به کارگرفتن آلات مکانیکی، عوارض سطح زمین را به طریقی تغییر دهد تا نیازهای او را رفع کند. وسایل ابتدایی که توسط بشر اولیه در ساختن کلبه ها و سرپناه ها مورد استفاده قرار می گرفت، با گذشت زمان...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه:

از زمان بشر اولیه تاکنون، انسان همواره سعی داشته تا با ابداع و به کارگرفتن آلات مکانیکی، عوارض سطح زمین را به طریقی تغییر دهد تا نیازهای او را رفع کند.

وسایل ابتدایی که توسط بشر اولیه در ساختن کلبه ها و سرپناه ها مورد استفاده قرار می گرفت، با گذشت زمان به ماشین آلات پیچیده و عظیمی تبدیل شده است که در ساختمان شاهراه ها و آسمانخراش ها به کار می رود. قسمت بزرگی از این ماشین آلات، در عملیات خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عملیات خاکی عبارت است از تغییر شکل و تغییر مکان مواد سطحی زمین می باشد...

لینک کمکی