نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمینی شهر

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان خمینی شهر، شامل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان). این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان خمینی شهر،

شامل شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر (واقع در استان اصفهان). این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

لینک کمکی