تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان، در قالب word و در 54 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: پیشینه فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری بخشی از متن تحقیق: اهمیت موضوع پژوهش: بحث بر سر اهمیت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان،

در قالب word و در 54 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات تحقیق

فصل دوم:

پیشینه

فصل سوم:

روش تحقیق

فصل چهارم:

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن تحقیق:

اهمیت موضوع پژوهش:

بحث بر سر اهمیت هوش هیجانی پیوند میان عاطفه، شخصیت را شامل می شود. از دیدگاه ارسطو مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است، بلکه آنچه اهمیت دارد مناسب بودن هیجان و نحوه ابراز آن است.

با توجه به مقوله هوش هیجانی در زندگی روزمره، روابط میان فردی و اجتماعی و نقش آن در پیشرفت موفقیت آمیز انسان ها و جدید بودن این مقوله و از طرفی تأثیر وضعیت زندگی کودکان در روابط اجتماعی آن ها، پژوهش حاضر در پی رسیدن به این هدف است که آیا بین هوش عاطفی کودکان عادی و کودکان کار تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟ زیرا کودکان کار و خیابان به دلیل وضعیت خاص زندگی و شرایطی که در آن به سر می برند در معرض هیجان های متفاوتی قرار می گیرند که گاه ممکن است ویژگی های درون فردی (خودآگاهی، اداره هیجان ها خود انگیزی هم حسی و تنظیم روابط) را پرورش دهد و...

لینک کمکی