تحقیق ورزش دو و میدانی

دانلود تحقیق با موضوع ورزش دو و میدانی، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بخش اول: دوهای سرعت اهداف تعیین نمونه اصلی تکنیک دو سرعت و درک چگونگی افزایش سرعت بازی ها و حرکات تمرینی بخش دوم: استارت دوهای سرعت اهداف آشنایی با استارت نشسته با و بدون بلوک های استارت بازی ها و حرکات...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع ورزش دو و میدانی،

در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: دوهای سرعت

اهداف

تعیین نمونه اصلی تکنیک دو سرعت و درک چگونگی افزایش سرعت

بازی ها و حرکات تمرینی

بخش دوم: استارت دوهای سرعت

اهداف

آشنایی با استارت نشسته با و بدون بلوک های استارت

بازی ها و حرکات تمرینی

بخش سوم: دوهای امدادی

اهداف

مبادله دیداری و غیردیداری

بازی ها و حرکات تمرینی

بخش چهارم: پیاده روی

مراحل آموزش

بخش پنجم: دو با مانع

اهداف

بازی ها و حرکات تمرینی

مراحل آموزش

بخش ششم:

اصول اساسی پرش ها

بخش هفتم:

اصول پرتاب های نیزه، وزنه، دیسک و چکش

لینک کمکی