تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377

دانلود تحقیق با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده پیشینه آمایش سرزمین در ایران پیشینه آمایش سرزمین پیش از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران تحولا ت آمایش پس از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران منابع چکیده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377،

در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

پیشینه آمایش سرزمین در ایران

پیشینه آمایش سرزمین پیش از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران

تحولا ت آمایش پس از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران

منابع

چکیده تحقیق:

در خلا ل سال های اخیر استفاده بهینه از سرزمین به تناسب قابلیت ها و توانمندی های آن برای بارگذاری و توسعه فعالیت های مختلف در قالب طرح های آمایشی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار از سوی اکثر کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. جمهوری اسلا می ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره موضوع آمایش سرزمین و تأکید بر توزیع عادلا نه فعالیت ها در پهنه سرزمین به ویژه پس از انقلا ب اسلا می در کانون توجه مسؤولا ن و سیاست گذاران قرار داشته است. با این حال گرچه، مسأله آمایش سرزمین و عدالت سرزمینی در خلا ل سال های گذشته به ویژه در برنامه های توسعه در زمره محوری ترین ارکان برنامه ها مطرح شده بودند اما به دلا یل مختلف این اهداف محقق نشده و مسأله تمرکز فعالیت ها و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه سرزمین به عنوان یکی از مهم ترین مسایل، فراروی برنامه ریزان کشور قرار گرفته است. براساس این، در گزارش حاضر به صورت اجمالی تحولا ت آمایش سرزمین در خلا ل سال های گذشته مورد بررسی قرار می گیرد...

توضیحات:

این فایل شامل تحقیق بسیار جامع و کامل با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سال های 1347 الی 1377 می باشد که در حجم 15 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی توسط دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است.

لینک کمکی