پاورپوینت فولادهای میکروآلیاژی

مقدمه فولادهای میکروآلیاژی به فولادهای حاوی کربن و منگنز اطلاق می شود که دارای حداکثر 1/0 درصد از عناصر وانادیم، نیوبیم، تیتانیم، بر و... می باشند که این عناصر از طریق تاثیر بر ساختار با کنترل واکنشهای رسوب­بهی و تشکیل رسوبات به صورت فاز دوم باعث بهبود خواص مکانیکی آلیاژ می شوند. در این فولادها دستیابی به...

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

فولادهای میکروآلیاژی به فولادهای حاوی کربن و منگنز اطلاق

می شود که دارای حداکثر 1/0 درصد از عناصر وانادیم، نیوبیم، تیتانیم،

بر و... می باشند که این عناصر از طریق تاثیر بر ساختار با کنترل

واکنشهای رسوب­بهی و تشکیل رسوبات به صورت فاز دوم باعث

بهبود خواص مکانیکی آلیاژ می شوند. در این فولادها دستیابی

به خواص مطلوب مرهون حضور عناصر میکروآلیاژ و تاثیرآنها بر

روی ریزساختار فولاد می باشد. با این وجود دستیابی به خواص

مناسب و مطلوب در فولادهای میکروآلیاژی از طریق بهسازی اندازه

دانه فریت با کنترل اندازه دانه آستنیت و تشکیل ساختار ریزدانه،

فرآیند رسوب­سختی در فریت، ایجاد اعوجاج در شبکه و تنش­های

ناشی­از رسوبات کاربیدی و نیتریدی، کنترل شکل آخال­ها، توسعه

شبکه نابجاییها و... می باشند.

لینک کمکی