تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول: قسمت اول الف: کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی 1-تعریف حقوق فردی 2-انواع حقوق فردی 3-بحث تطبیقی در آزادی فردی 4-تعریف آزادی فردی ب: انواع آزادی عملکرد فردی 1-حق حیات 2-امنیت 3-آزادی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه،

 1. در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
 2. مقدمه
 3. فصل اول:
 4. قسمت اول
 5. الف: کلیاتی درباره حقوق و آزادی فردی
 6. 1-تعریف حقوق فردی
 7. 2-انواع حقوق فردی
 8. 3-بحث تطبیقی در آزادی فردی
 9. 4-تعریف آزادی فردی
 10. ب: انواع آزادی عملکرد فردی
 11. 1-حق حیات
 12. 2-امنیت
 13. 3-آزادی و مصونیت مسکن
 14. 4-تعرض ناپذیری مکاتبات
 15. 5-آزادی رفت وآمد
 16. 6-آزادی اندیشه
 17. 7-آزادی گردهمایی
 18. فصل دوم:
 19. قسمت اول:
 20. الف: بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق و آزادی های فردی
 21. 1-اعلامیه ها و قوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
 22. 2-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
 23. 3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
 24. 4-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
 25. ب: بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادی های افراد
 26. نتیجه گیری
 27. فهرست منابع
 28. بخشی از متن تحقیق:
 29. زمزمه سرود آزادی، چنان طبیعی و دلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید، زمان خودشناسی انسان شمرد. در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.
 30. داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان و معلمان تاریخ، فراوان می بینیم.
 31. در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا و حیاتی آن را تصدیق می کند.
 32. از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند، باید از هگل نام برد. شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل، آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند...

لینک کمکی