تحقیق درس ترویج و مشارکت مردمی

دانلود تحقیق با موضوع درس ترویج و مشارکت مردمی، در قالب pdf و در 71 صفحه. بخشی از متن تحقیق: اداره ترویج، به منظور انتقال اطلاعات و دانش فنی کشاورزی به بهره برداران، به منظور افزایش سطح معلومات بهره برداران مربوطه در زیر بخش های کشاورزی، با هدف افزایش بهره وری در مصرف...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع درس ترویج و مشارکت مردمی،

در قالب pdf و در 71 صفحه.

بخشی از متن تحقیق:

اداره ترویج، به منظور انتقال اطلاعات و دانش فنی کشاورزی به بهره برداران، به منظور افزایش سطح معلومات بهره برداران مربوطه در زیر بخش های کشاورزی، با هدف افزایش بهره وری در مصرف منابع تولید و بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، وظیفه مند شده است.

پروژه های اجرایی، جهت تحقق اهداف عبارت اند از...

لینک کمکی