تحقیق عالم برزخ

دانلود تحقیق با موضوع عالم برزخ، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه رایج ترین عقاید درباره عالم برزخ عالم برزخ از دیدگاه استاد الهی قالب مثالی وضعیت انسان در عالم برزخ سیر کمال...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع عالم برزخ،

در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

رایج ترین عقاید درباره عالم برزخ

عالم برزخ از دیدگاه استاد الهی

قالب مثالی

وضعیت انسان در عالم برزخ

سیر کمال در عالم برزخ

نحوه اتحادی

نحوه ادخالی

نحوه اتصالی

نحوه متناوب

منابع

مقدمه تحقیق:

در زمینه علوم مادی، انسان در طول زمان همواره در حال پیشرفت بوده و هر نسلی با تکیه بر دست آوردهای پیشینیان کوشیده است تا سنگ جدیدی بر بنای آن بیفزاید. در این روند بسط افزون، علوم و در نتیجه رفاه انسان را در پی داشته، استناد ما به گذشتگان نه بدان جهت است که به یافته های ان ها اکتفا کنیم، بلکه از آن روست که به دانش خود عمق بخشیم و کوشش خود را در کشف حقایق تازه ای به کار گیریم.

شواهد نشان می دهد که پیامبران همواره مردم را به زبان ویژه آن قوم و مطابق با و حیات و فرهنگ خاص آنان مورد خطاب قرار داده اند. اکنون نیز تعلیمات پیامبران در مورد مبانی معنویت هم چنان معتبر است، اما شیوه ارائه آن نیز باید متناسی با طراز فکر و روحیه مردم این دوران باشد. یک معلم با تجربه همیشه موضوع درس خود را سطح فکر و روحیات شاگردان تطبیق می دهد. به همین ترتیب یک مربی معنوی حقیقی ضمن حفظ اصول واقعی باید مردمان زمان خود را مخاطب قرار دهد و تعلیمات استدلال هایش با طرز فکر و شیوه زندگی عصر آنان متناسب باشد. به همین قیاس، معجزات مأمورین خدا نیز لازمه هر معنویت واقعی است، باید مطابق و متناسب با رشد فکری و اصول مخاطبان باشد. اگر امروزه کسی عصایی را بدل به مار کند، بیمار لاعلاجی را شفا دهد یا حتی مرده ای را زنده کند، همه به حساب علم و تکنیک یا ایجاد توهم و نردستی گذاشته خواهد شد. مسلماً این گونه هنر نمایی ای معنوی شگفتی برخواهد انگیخت، اما باعث اعتقاد انسان امروز به مبدأ و معاد نخواهد شد. معجز این عصر باید با عقل و رشد فکری و سطح دانش مردم امروز تطبیق کند.

با ذکر این مطلب که نه خالق تغییر کرده و نه فرت اصلی انسان یعنی هم چنان که انسان در گذشته نیازمند هدایت بوده، اکنون نیز به هدایت نیازمند است و به دور از عدالت است که از این نعمت بی بهره بماند و به مال خود رها شود. پس می توان داشت که در این زمان نیز مردان خدایی وجود داشته باشند و بتوانند مردم را از اصول واقعی آگاه سازند.

اصول و عقایدی در ادیان مختلف مبنی بر زندگی انسان بعد از مرگ بیان شده و هرکدام دارای دلیل و استدلالی خاص می باشند، ولی در این قسمت، ما در حیطه عالم برزخ و وجود انسان در این عالم و نظریه یکی از اساتید در مورد این عالم بحث خواهیم کرد.

همان طور که در مبحث گذشته به طور اجمال توضیج داده شد، با مرگ جسم، دنیای خاکی را ترک گفته و به عالمی معنوی که ماهیتی لطیفار دارد، وارد می شویم. این عالم را در اصطلاح، عالم برزخ می نامند، زیرا عالمی است واسط بین دنیای مادی و عوالم معنوی ابدی. از آنجا که فرد با همان ذهنیت که در دنیای خاکی پرورش یافته و شکل گرفته وارد برزخ می شود، جهت داشتن شرایط مطلوب در آن جا، لازم است در همین دنیای خاکی دانش صحیحی درباره برزخ به دست آورد. در واقع این خود ماست که با همان دانش و فکری که در زمین داشته خود آن جا به زندگی ادامه می دهد. پس اگر در این عالم، از قوانین حاکم بر سرنوشت خود در عالم دیگر بی خبر بماند، در آن جا نیز همچنان بی خبر باقی خواهد ماند. به کسی می ماند که در یاری غربی سزگردان شود، نه زبان، نه قوانین و مقررات آن جا را بشناسد و نه هیچ آشنایی داشته باشد.

مسأله عالم برزخ هنوز ذهن مردمان را چندان به خود مشغول نکرده است. نه ذهن کسانی که به برزخ بی اعتقادند، که جای تعجب نیست و نه ذهن افرادی که به آن معتقدند. تصور غالب مردم این است که تنها ایمان برای به دست آوردن جایگاهی مناسب در آن عالم کافی است. در نتیجه دانسته هایشان درباره عوالم اخروی، به ویژه عالم برزخ، به صورت اجمالی و مبهم است. اغلب نمی دانند که در آن جا چه می گذرد، همین قدر می دانند که هر آن چه خدا خلق کرده از جایگاهی مخصوص به خود برخوردار است که در طی حرکت کلی کاینات به سوی کمال، به اجبار، نقشی بر عهده دارد و عالم برزخ نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای پی بردن به جایگاه عالم برزخ و نقش آن در حرکت انسان به سوی کمال، در طی دو مبحث آینده به توضیحات استاد الهی در این باره اشاره خواهیم کرد. اما بر طبق روال قبل، ابتدا خلاصه ای از آرای سنتهای مختلف مذهبی درباره برزخ ارائه می شود.

لینک کمکی