جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی

دانلود جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تراکم کم تراکم متوسط تراکم زیاد حیاط پله فرار و آسانسور پخی پیش آمدگی ساختمانی در گذرها رعایت محدودیت ارتفاع پارکینگ ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تراکم کم

تراکم متوسط

تراکم زیاد

حیاط

پله فرار و آسانسور

پخی

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

رعایت محدودیت ارتفاع

پارکینگ

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی

ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69

لینک کمکی