جزوه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی

دانلود جزوه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی، در قالب pdf و در 61 صفحه، شامل: فصل اول: مبانی و چشم انداز طراحی کارخانه فصل دوم: مطالعات اولیه واحدهای صنعتی-خدماتی فصل سوم: طراحی فرآیند فصل چهارم: طراحی جریان مواد فصل پنجم: روش های سنتی تحلیل جریان مواد فصل ششم: فعالیت های کمک تولیدی و خدماتی فصل هفتم: تحلیل روابط فعالیت ها فصل هشتم: تعیین فضای فعالیت ها و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی،

در قالب pdf و در 61 صفحه، شامل:

فصل اول:

مبانی و چشم انداز طراحی کارخانه

فصل دوم:

مطالعات اولیه واحدهای صنعتی-خدماتی

فصل سوم:

طراحی فرآیند

فصل چهارم:

طراحی جریان مواد

فصل پنجم:

روش های سنتی تحلیل جریان مواد

فصل ششم:

فعالیت های کمک تولیدی و خدماتی

فصل هفتم:

تحلیل روابط فعالیت ها

فصل هشتم:

تعیین فضای فعالیت ها و در نظر گرفتن فضای گسترش و توسعه

تمرینات نمونه درس طرح ریزی

لینک کمکی