بیماریهای روانی

فهرست مطالب: مقدمه بیماریهای روانی اختلالات روانی اختلالات شخصیت استرس وبحران خدمات اولیه بهداشتی انواع استرس افسردگی وعلل آن علل افسردگی فشار روانی و افسردگی جرم و بیماری روانی برخی از مجرمها و جنایات نتیجه خوشبختی در سایۀ دین منابع ومآخذ قسمتی از متن: یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیر وجود انحرافات اجتماعی، بزهکاری، جرم و جنایت، اشاعه فحشاء و منکرات، موادمخدر، سرقت،...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

مقدمه

بیماریهای روانی

اختلالات روانی

اختلالات شخصیت

استرس وبحران

خدمات اولیه بهداشتی

انواع استرس

افسردگی وعلل آن

علل افسردگی

فشار روانی و افسردگی

جرم و بیماری روانی

برخی از مجرمها و جنایات

نتیجه

خوشبختی در سایۀ دین

منابع ومآخذ

قسمتی از متن:

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن اخیر وجود انحرافات اجتماعی، بزهکاری، جرم و جنایت، اشاعه فحشاء و منکرات، موادمخدر، سرقت، قتل، کلاه برداری و ده هاگناه کبیره دیگر است که نسل جوان را نیز گرفتار نموده و زندگی خانوادگی را شدیداٌ دچار نگرانی، دلهره و اضطراب نموده است.

امنیت اجتماعی رابرهم زده و زندگی را شدیداٌ تلخ و ناگوارنموده است. انحرافات اجتماعی همچون خرمن آتشی بر پاشده و تر و خشک، زن و مرد، با سواد تیز هوش و ساده لوح را درکام خود گرفته خاکستر وجودشان را به باد فنا می دهد. منظور از انحرافات اجتماعی کارهای خلاف قانون عرف و شرح مقدس است که عقلای هرقوم و ملتی هم برآن صحّه نگذاشته و خلاف بودن آن را تاٌیید می نمایند.

لینک کمکی