نقشه زمین شناسی شهرستان یزد

دانلود ن قشه زمین شناسی شهرستان یزد، توضیحات: این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود ن قشه زمین شناسی شهرستان یزد،

توضیحات:

این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

لینک کمکی