نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بجنورد

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی) -نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود. -اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)

-نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود.

-اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

لینک کمکی