پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و کنترل پروژه، در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف پروژه انواع پروژه ویژگی های پروژه چرخه حیات پروژه محدودیت های پروژه پروژه چیست؟ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست؟ تاریخچه مدیریت پروژه به چه زمانی باز می گردد؟ مدیریت پروژه فرآیندهای مدیریت پروژه مراحل انجام پروژه وظایف مدیر پروژه کارکرد مدیریت پروژه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت و کنترل پروژه،

در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف پروژه

انواع پروژه

ویژگی های پروژه

چرخه حیات پروژه

محدودیت های پروژه

پروژه چیست؟ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست؟

تاریخچه مدیریت پروژه به چه زمانی باز می گردد؟

مدیریت پروژه

فرآیندهای مدیریت پروژه

مراحل انجام پروژه

وظایف مدیر پروژه

کارکرد مدیریت پروژه در چیست؟

برنامه ریزی پروژه-کنترل پروژه

فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه

نمودار فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه

گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه

ساختار شبکه

روش های تهیه اطلاعات و تنظیم شبکه

تعاریف مرتبط با شبکه

قوانین رسم شبکه های برداری

اشتباهات عمومی در ترسیم شبکه

انواع وابستگی ها

مثال رسم شبکه

انواع روابط میان دو فعالیت

نمودار گانت

روش مسیر بحرانی (CPM)

راه (مسیر) شبکه

تعریف مرتبط با CPM

محاسبات روش مسیر بحرانی

نتایج محاسبات حرکت رفت

نتایج محاسبات حرکت برگشت

شبکه با دیرترین و زودترین تاریخ وقوع

شناوری در تاریخ های وقوع رویدادها

ادامه تعاریف مسیر بحرانی

شناوری فعالیت ها

انواع شناوری

انواع شناوری-شناوری جمعی

انواع شناوری-شناوری آزاد

انواع شناوری-شناوری مستقل

انواع شناوری-به صورت شماتیک

تعیین فعالیت های بحرانی و مسیر های بحرانی شبکه

فعالیت های بحرانی شبکه

جدول محاسبات اصلی

ترتیب بندی فعالیت ها به ترتیب درجه بحرانی بودن

واقعه کلیدی (Milestone)

وابستگی ربطی

شبکه های گره ای

عناصر شبکه های گره ای

علائم قابل کاربرد بر روی فعالیت ها

شبکه تقدمی یا مستطیلی (Precedence Network)

مثال شبکه تقدمی نوع یکم

شبکه تقدمی نوع دوم

مقایسه شبکه های تقدمی

معرفی استانداردهای pM و آشنایی با PMBOK

برخی از استانداردهای معروف مدیریت پروژه

استانداردهای معروف مدیریت پروژه

آشنایی با استاندارد مرجع PMBOK

فرآیندهای PMBOK

همپوشانی فرآیندهای پنجگانه pMBOK

دانشهای نه گانه مدیریت پروژه PMBOK

جایگاه نه سطح دانش در 5 گروه فرآیندی

نمونه گواهینامه

موازنه زمان-هزینه

مدل های ممکن در بررسی زمان-هزینه

برای تغییرات عوامل هزینه و زمان محدودیتی وجود ندارد

مدل دوم: تاریخ تکمیل مشخص شده است.

مدل سوم: بودجه معینی برای تسریع تاریخ تکمیل تعیین شده است

چگونگی موازنه هزینه-زمان (Time-Cost Trade-off)

هزینه های مستقیم پروژه

الگوریتم ابتکاری

هزینه های غیر مستقیم پروژه

ادامه مثال قبل

الگوریتم زیمنس برای موازنه زمان-هزینه

الگوریتم زیمنس-ادامه تعاریف

مثال الگوریتم زیمنس

نمودار گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان

نمودارهای گانت (میله ای)

تبدیل شبکه های CPM به نمودارهای گانت

تبدیل شبکه های CPM به نمودارهای گانت-مثال

برنامه ریزی و تخصیص منابع

منابع چیستند؟ (Resources)

برنامه ریزی تخصیص منابع محدود (RCPSP) (Resource– Constrained Project Scheduling Problem)

الگوریتم تخصیص منابع محدود

پیش فرض های الگوریتم تخصیص منابع محدود

شرح الگوریتم

نمودار جریان عملیات الگوریتم تخصیص منابع

الگوریتم برنامه ریزی تخصیص منابع محدود-مثال (RCPSP)

مسئله تخصیص منابع تجدیدناپذیر (مصرفی)

مسئله تخصیص منابع تجدیدناپذیر (مصرفی)

تسطیح منابع (Resource Leveling)

الگوریتم برگس (Burgess) برای تسطیح منابع

لینک کمکی