پروژه آماری مطالعات درسی و غیردرسی به صورت پرسشنامه ای

دانلود پروژه آماری مطالعات درسی و غیردرسی به صورت پرسشنامه ای، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل داده ها محاسبات آماری نمودارها نتیجه گیری بررسی مشکلات مقدمه پروژه: هدف این تحقیق، بررسی میزان تمایلات دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی خود است. برای بسیاری ازدانش آموزان انتخاب رشته...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پروژه آماری مطالعات درسی و غیردرسی به صورت پرسشنامه ای،

در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

محاسبات آماری

نمودارها

نتیجه گیری

بررسی مشکلات

مقدمه پروژه:

هدف این تحقیق، بررسی میزان تمایلات دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی خود است. برای بسیاری ازدانش آموزان انتخاب رشته مسئله مهمی است. چون آنها با این عمل خود تا حدی سرنوشت خودشان راتعیین می کنند و نشان می دهند که دوست دارند درآینده در چه قشری از جامعه قرار بگیرند و سایرا فراد جامعه، چه دیدی نسبت به آنها داشته باشند.

بسیاری ازدانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی خود تردید دارند و نمی دانند در این مورد چه کنند. به همین دلیل به سوی کسانی مانند معلمان، پدر و مادر و مشاوران و غیره که در این رشته تجربیاتی دارند، کشیده می شوند تا از تجربه آنان نیز استفاده کنند. ولی بعضی دانش آموزان که در رشته خاصی استعداد دارند و آن رشته را برای خود بر می گزینند و کمتر دیده شده است که کسی به رشته ای علاقه داشته باشد و در آن رشته شکست بخورد.

درانتخاب رشته، بعضی دانش آموزان هستند که به اجبار والدین خود مجبور به انتخاب رشته ای می شوند که بدان علاقه ای ندارند و وقتی از این والدین علت این کار را سوال می کنیم، می گویند: شما در این کارتجربه ای ندارید و صلاح کار خود را نمی دانید، آیا چنین است؟ تحقیقات در این مورد نشان می دهد که اکثر این دانش آموزان در رشته خود شکستی را متحمل می شوند.

من تحقیق خود را با توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان آغازکردم. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این بررسی، از محاسبات آماری، نمودارها و نیز محاسبات احتمالات شرطی استفاده شد.

لینک کمکی