پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS، SAFE و Word (قابل ویرایش)

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS, SAFE و Word (قابل ویرایش)، شامل فایل های ایتبس و سیف، نقشه های اتوکد و گزارش کامل پروژه، در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب زیر: پلان ساختمان معرفی پروژه آیین نامه بارگذاری ساختمان بارگذاری راه پله آنالیز با نرم افزار ETABS بررسی خروج...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS, SAFE و Word (قابل ویرایش)،

شامل فایل های ایتبس و سیف، نقشه های اتوکد و گزارش کامل پروژه، در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب زیر:

پلان ساختمان

معرفی پروژه

آیین نامه

بارگذاری ساختمان

بارگذاری راه پله

آنالیز با نرم افزار ETABS

بررسی خروج از مرکزیت بین مرکز سختی و مرکز جرم

نامنظمی در پلان

تحلیل دینامیکی طیفی

تحلیل قاب خمشی

نوع مقاطع تیر و ستون

تعیین آرماتورهای ستون

تعیین آرماتورهای تیرهای طبقات

تحلیل قاب با دیوار برشی

کنترل حالت حدی

تحلیل دال و پی با SAFE

محاسبات دستی

طراحی پله

طراحی ستون

طراحی تیر

طراحی تاوه

معرفی پروژه:

1. پروژه مورد بررسی یک ساختمان 4 طبقه بتنی می باشد.

2. کاربری ساختمان در طبقات اول و دوم آموزشی، و باقی طبقات مسکونی می باشد.

4. پهنه بندی زلزله با لرزه خیزی خیلی زیاد

5. خاک محل از نوع III می باشد.

6. فشار خاک 2، kg⁄cm 2 می باشد.

7. سیستم باربری جانبی ساختمان در جهت Y دو گانه (قاب خمشی متوسط+ دیوار برشی بتنی ویژه) و در جهت X قاب خمشی ویژه می باشد.

8. سقف ساختمان در دو سقف اول بتن درجا و باقی سقف ها تیرچه بلوک می باشد.

9. کنترل حالت حدی سازه

10. تحلیل دینامیکی طیفی

11. تحلیل استاتیکی سازه

12. تحلیل یک نمونه از جزئیات ساختمان به صورت دستی

13. طراحی پله

14. طراحی دیوار برشی

لینک کمکی