تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

دانلود تحقیق در مورد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه مسأله نمایندگی مدیریت سود منابع چکیده تحقیق: هدف از انجام این تحقیق، این است که عوامل مختلف حاکمیت شرکتی، تا چه اندازه می توانند در کاهش مدیریت سود توسط مدیران شرکت ها و هم چنین بهبود محتوای...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود،

در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

مسأله نمایندگی

مدیریت سود

منابع

چکیده تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق، این است که عوامل مختلف حاکمیت شرکتی، تا چه اندازه می توانند در کاهش مدیریت سود توسط مدیران شرکت ها و هم چنین بهبود محتوای اطلاعاتی سودهای منتشر شده، مؤثر باشند.

در این تحقیق، هشت عامل (مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل) از تحقیقات مختلف، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این نتیجه حاصل شد که از بین این هشت عامل، مالکیت نهادی و استقلال هیأت مدیره، بیشترین تأثیر را برای کاهش مدیریت سود و هم چنین بهبود محتوای اطلاعاتی سودها را دارا هستند. البته بقیه عوامل هم به عنوان شیوه های حاکمیت شرکتی، می توانند در کاهش مدیریت سود، مؤثر باشند...

لینک کمکی