شیپ فایل جاده های ارتباطی استان اردبیل

مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_ 1924 Datum: D_International_ 1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_ 1924

Datum: D_International_ 1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی