شیپ فایل روستاهای استان قزوین

نقشه ی روستاهای استان قزوین مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_ 1984 Datum: D_WGS_ 1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی روستاهای استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_ 1984

Datum: D_WGS_ 1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

لینک کمکی