طرح کارآفرینی پرواربندی بره

خلاصه طرح: این طرح جهت امر پروار بندی گوسفند در نظر گرفته شده است و ظرفیت آن می تواند از مقدار حد اقل 200 راس به بالا تا سقف 2000 راس جهت افراد حقیقی و اضافه بر 2000 راس جهت افراد حقوقی باشد. میزان زمین محل تأسیسات و کشت علوفه مطابق با...

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه طرح:

این طرح جهت امر پروار بندی گوسفند در نظر گرفته شده است و ظرفیت آن می تواند از مقدار حد اقل 200 راس به بالا تا سقف 2000 راس جهت افراد حقیقی و اضافه بر 2000 راس جهت افراد حقوقی باشد. میزان زمین محل تأسیسات و کشت علوفه مطابق با ظرفیت دام داشته و لازم است متقاضی ضمن ارائه زمین واجد شرایط که در ذیل موارد آن قید میگردد، جهت کشت علوفه و تأمین علوفه مورد نیاز دام خود مقداری زمین ارائه نماید تا بتواند درصدی از واحد علوفه ای مورد نیاز دامهایی که در آینده پروار خواهد نمود تأمین نماید. شرایط زمین محل تأسیسات بشرح ذیل میباشد: فاصله با کارخانجات و سرد خانه مواد پروتئینی دویست و پنجاه متر و فاصله با کشتارگاه دام یکهزار متر، فاصله با کشتارگاه طیور-کارخانه جوجه کشی و کارخانه خوراک دام پانصد متر و با واحد های پرورش سگ و گربه دویست متر میباشد. مابقی فواصل با دامداریها و مرغداریها ی مجاور کمتر از پانصد متر میباشد و تنها استثناء در مورد مرغ اجداد یکهزارو پانصد و مرغ لاین سه هزارو پانصد متر صادق است.

فهرست مطالب

ماموریت طرح 3

اهمیت اقتصادی طرح 4

مشخصات فنی طرح

الف) زمین 5

ب) ساختمان.5

ج) تاسیسات 6

مجوز های طرح 7

تشریح طرح 8

توضیح تامین هزینه های طرح 9

جدول هزینه های طرح 9

جدول ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز 10

محصول تولیدی با احتساب سرما یه گذاری کل 11

جدول ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز 12

جدول کل سرمایه گذاری ثابت طرح 12

هزینه های دام 13

جدول هزینه های خرید دام 13

تغذیه دام 14

جدول هزینه های تغذیه دام 15

جدول پرسنل شاغل در طرح و هزینه های مربوطه 16

محاسبه استهلاک 16

شرح سرمایه گذاری طرح 16

درامد سالیانه 17

قیمت تمام شده محصول 18

محاسبات ویژه 19

خلاصه طرح 20

لینک کمکی