گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع تراکتور سبک و سنگین

دانلود گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع تراکتور سبک و سنگین، در قالب pdf و در 119 صفحه، شامل: فصل اول: خلاصه گزارش فصل دوم: معرفی طرح و سابقه فصل سوم: مطالعه بازار فصل چهارم: مواد اولیه و تاسیسات فصل پنجم: مکان یابی و بررسی جنبه های زیست محیطی فصل ششم: منابع نیروی انسانی فصل هفتم: فنی و مهندسی فصل هشتم: برنامه اجرائی و بودجه بندی فصل نهم: برآوردها...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع تراکتور سبک و سنگین،

در قالب pdf و در 119 صفحه، شامل:

فصل اول:

خلاصه گزارش

فصل دوم:

معرفی طرح و سابقه

فصل سوم:

مطالعه بازار

فصل چهارم:

مواد اولیه و تاسیسات

فصل پنجم:

مکان یابی و بررسی جنبه های زیست محیطی

فصل ششم:

منابع نیروی انسانی

فصل هفتم:

فنی و مهندسی

فصل هشتم:

برنامه اجرائی و بودجه بندی

فصل نهم:

برآوردها و تجزیه و تحلیل مالی

لینک کمکی