نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)، توضیحات: نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بابل (واقع در استان مازندران)،

توضیحات:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود.

اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

لینک کمکی