تحقیق اولتراسوند UltraSound

دانلود تحقیق با موضوع اولتراسوند UltraSound، در قالب word و در 129 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه فصل اول: معرفی اولتراسوند 3 D و محدودیت های 2 D UltraSound فصل دوم: تکنیک های دریافت و اسکن دریافت دستی موقعیت یاب آکوستیک موقعیت یاب بازوی مفصل دار سنسور میدان مغناطیسی موقعیت یاب های مکانیکی اسکن خطی اسکن Fan اسکن چرخشی فصل سوم: بازسازی تصویر...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع اولتراسوند UltraSound،

در قالب word و در 129 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

فصل اول: معرفی اولتراسوند 3 D و محدودیت های 2 D UltraSound

فصل دوم: تکنیک های دریافت و اسکن

دریافت دستی

موقعیت یاب آکوستیک

موقعیت یاب بازوی مفصل دار

سنسور میدان مغناطیسی

موقعیت یاب های مکانیکی

اسکن خطی

اسکن Fan

اسکن چرخشی

فصل سوم: بازسازی تصویر 3 D

آرایه های دو بعدی

تکنیک دید برپایه سطح

دید چندصفحه ای

تکنیک بر پایه حجم

فصل چهارم: کاربردهای 3 D UltraSound

تصویر برداری عروق

بافت های نرم

کاردیولوژی

ارزیابی حجم ران نوزاد نرمال

خلاصه ای از مزایای کلینیکی اسکن اولتراسوند 3 D و 4 D

فصل پنجم: تحقق سیستم اولتراسوند

آنژیوگرام اولتراسوند 3 D از تصاویر نقش شده جریان رنگی

ساخت تصویر اولتراسوند 3 D از سرخرگ کاروتید

تولید کامپیوتری تصاویر اولتراسوند 3 D از سرخرگ کاروتید

فصل ششم: بهبود تصویر 3 D UltraSound

پنجره دی کانوولوشن 3 D

دی کانوولوشن در راستای ارتفاع

آنالیز اعوجاج هندسی و واریانس آماری در طول، سطح و حجم تصویر اولتراسوند

اسکن شده خطی 3 D

فصل هفتم: مشاهده realtime داده اولتراسونیک 3 D توسط یک pc استاندارد

فصل هشتم: معرفی سیستم MUSTPAC در پزشکی از راه دور 3 D UltraSound

فصل نهم: آینده 3 D UltraSound

نتیجه گیری

فهرست مراجع

لینک کمکی