تحقیق اثبات جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

دانلود تحقیق در مورد اثبات جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی، در قالب doc و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل: اشاره جرائم منافی عفت فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی جزائی دوره دلایل مذهبی دوره دلایل قانونی دوره دلایل معنوی دوره دلایل علمی تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت نقد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد اثبات جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی،

در قالب doc و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

اشاره

جرائم منافی عفت

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات دعوی جزائی

دوره دلایل مذهبی

دوره دلایل قانونی

دوره دلایل معنوی

دوره دلایل علمی

تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی

ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت

نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم منافی عفت

گذری بر رویه های قضایی

نتیجه

بخشی از ابتدای تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی، برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنان چه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانون گذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می گیرد.

در این تحقیق، جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راه کارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی ها، مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند...

لینک کمکی