تحقیق از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

دانلود تحقیق در مورد از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان، در قالب doc و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه سنت گریز از درمان مادی مواجهه حقوق و پزشکی تعهد قراردادی و غیرقراردادی پزشک تعهد به نتیجه پزشک قرارداد با بیمارستان جایگاه نامعلوم اذن در فقه پزشک و عرف پزشکی طبیب و متطبب احتیاط های معمول پزشکی شیوه ها...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان،

در قالب doc و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

سنت گریز از درمان مادی

مواجهه حقوق و پزشکی

تعهد قراردادی و غیرقراردادی پزشک

تعهد به نتیجه پزشک

قرارداد با بیمارستان

جایگاه نامعلوم اذن در فقه

پزشک و عرف پزشکی

طبیب و متطبب

احتیاط های معمول پزشکی

شیوه ها و مکتب های پزشکی

اخلاق پزشکان وخسارت های معنوی

چکیده تحقیق:

درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران، دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست، مسئولیت طبیب را در برابر بیمار، مسئولیتی محض معرفی می کند، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی، مبرا شود.

در این تحقیق، با توجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است...

لینک کمکی