تحقیق اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دانلود تحقیق با موضوع اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو، در قالب word و در 160 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه مفهوم رگولاسیون ولتاژ الف-خطوط انتقال کوتاه ب-خطوط انتقال متوسط ج-خطوط انتقال بلند تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال راه حل های کنترل...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو،

در قالب word و در 160 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال

مقدمه

مفهوم رگولاسیون ولتاژ

الف-خطوط انتقال کوتاه

ب-خطوط انتقال متوسط

ج-خطوط انتقال بلند

تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال

راه حل های کنترل ولتاژ در شبکه

عوامل افت ولتاژ

اهداف

فصل دوم: تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه ها

تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال

علل استفاده از شبکه های سه فاز

انواع شبکه ها

افت ولتاژ و تلفات انرژی

طراحی شبکه های توزیعی

فصل سوم: مقدمه ای بر انواع انرژی در ایران

تولید و توزیع

منابع انرژی برق در ایران

انتقال و توزیع برق

توزیع نیرو

منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود

فصل چهارم: انتخاب سطح ولتاژ در انتقال

مقدمه

انتخاب ولتاژ اقتصادی

الف) تعیین ولتاژ به کمک رابطه تجربی استیل

ب) تعیین ولتاژ به کمک منحنی تغییرات ولتاژ

ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی

د) یک رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال

فصل پنجم: بررسی انجام ولتاژ ها

مقدمه

اضافه ولتاژهای موجی

اضافه ولتاژهای موقت

فصل ششم: اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه های الکتریکی و روش های اصلاح آن

چکیده

اثر تغییرات ولتاژ بر عملکرد وسایل الکتریکی

افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبکه

روش های تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع

تنظیم در قسمت های مختلف شبکه توزیع

روش کنترل دستگاه های تنظیم ولتاژ

فصل هفتم: بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی

مقدمه

تصحیح کننده ولتاژ ترانسفورماتوری

تصحیح کننده ولتاژ راکتیو TSC/TSR

فصل هشتم: تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور

تنظیم کننده تیریل

تنظیم کننده سکتور گردان

تنظیم کننده روغنی

تنظیم کننده آمپلیدین

فصل نهم: سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ

کاربرد عملی

مراحل تولید و توزیع نیروی برق

سیستم اتوماتیک کنترل شبکه توزیع از راه دور DA

پایه و اساس طرز کار سیستم کنترل از راه دور DA

مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU

شرح جعبه MOSCAD کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی

ارتباط متغیرها

فصل دهم: تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

تنظیم طولی ولتاژ

تنظیم ولتاژ زیربار

تنظیم عرضی ولتاژ

فصل یازدهم: بررسی کنترل ولتاژ و راه های جبران سازی آن

الف) کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر

ب) عملکرد خطوط انتقال بدون جبران کننده

خط انتقال در شرایط بی باری

خط انتقال در شرایط بارداری

ج) جبران کننده های ثابت، موازی در سیستم به هم پیوسته

د) انواع جبران کننده ها

جبران کننده های راکتیو

و) کندانسورهای سنکرون

ه) جبران کننده های استاتیک

لینک کمکی