تحقیق انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه

دانلود تحقیق با موضوع انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تکنیک های استخراج/تغلیظ استخراج در فاز جامد (SPE) تاریخچه استخراج در فاز جامد انواع استخراج در فاز جامد فازهای جامد ستونی فازهای جامد صفحه ای مراحل استفاده از فاز جامد شرایط انتخاب حلال استخراج کننده عوامل مطلوب در...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع انواع روش های رقیق سازی و تغلیط نمونه،

در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

تکنیک های استخراج/تغلیظ

استخراج در فاز جامد (SPE)

تاریخچه استخراج در فاز جامد

انواع استخراج در فاز جامد

فازهای جامد ستونی

فازهای جامد صفحه ای

مراحل استفاده از فاز جامد

شرایط انتخاب حلال استخراج کننده

عوامل مطلوب در فرآیند استخراج

بررسی پارامترهای مؤثر در انتخاب جاذب در استخراج فاز جامد

ظرفیت جاذب

گزینش پذیری یا فاکتور جداسازی (α) جاذب

احیا پذیری جاذب

حجم گذر-شکست

بازیافت

ساختار برهم کنش بین جاذب و آنالیت

استخراج فاز جامد اصلاح شده

مزایای استخراج فاز جامد

معایب استخراج فاز جامد

انواع فازهای جامد

آلومینای فعال

کربن فعال

جذب سطحی

مقدمه

تعویض یونی

کروماتوگرافی

اساس پدیده جذب سطحی

مکانیسم جذب

انواع جذب سطحی

جاذب ها و پدیده جذب سطحی

طبیعت جاذب ها

طراحی آزمایش های جذب

انواع سیستم های جذب

تعادل، منحنی های هم دمای جذب

انواع منحنی های هم دما

رقیق سازی

غلظت محلول ها

فرمالیته یا غلظت فرمال

مولاریته یا غلظت مولار

مولالیته (m)

کسر مولی (X)

نرمالیته یا غلظت نرمال

تیتر

قسمت در میلیون

دانسیته و سنگینی ویژه

غلظت درصدی

نسبت حجم محلول به حجم رقیق کننده

رقیق سازی محلول های غلیظ

تهیه محلول استاندارد مادر

تعریف محلول های استاندارد اولیه و ثانویه

روش تهیه محلول استاندارد ماده شیمیایی مورد نظر

تهیه محلولهای استاندارد کاربردی

تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش استاندارد داخلی

تهیه محلول استاندارد کاربردی به روش ساده

روش تهیه نمونه های استاندارد در کار با دستگاه بازیافت حرارتی

منابع

لینک کمکی