تحقیق تعدد زوجات در ایران

دانلود تحقیق با موضوع تعدد زوجات در ایران، در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: در این تحقیق برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم. لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع تعدد زوجات در ایران،

در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:

در این تحقیق برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم. لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.

1-کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه 346، می گوید:

اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده (در ایران زمان ساسانیان) به شمار می رفت. در عمل، تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردمان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. رئیس خانواده از حق ریاست دودمان بهره مند بود. یکی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را زن پادشایی ها (پادشاه زن) یا زن ممتاز می خواندند. از او پست تر، زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را زن خدمتکار (زن چگاری ها) می گفتند. حقوق قانونی این دو نوع زوجه، مختلف بود. ظاهراً کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد، محدود بوده است یا خیر. اما در بسیاری از مباحثات حقوقی، از مردی که دو زن ممتاز دارد، سخن به میان آمده است. هر زنی از این طبقه عنوان بانوی خانه داشته است و گویا هر یک از آن ها، دارای خانه جداگانه بوده اند. شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهداری کند. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا سن ازدواج، دارای همین حقوق بوده اند، اما زوجه هایی که عنوان چاکر زن داشته اند، فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدری پذیرفته می شده است.

2-در تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان (تالیف مرحوم سعیدنفیسی) می نویسد:

شماره زنانی که مردی می توانست بگیرد، نامحدود بود و گاهی در اسناد یونانی دیده شده است که مردی چند صد زن در خانه داشته است...

لینک کمکی