جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)

دانلود جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل: مهم ترین مشکل این است که؟ بر اساس فهرست بها و واحد بها Unit Price به صورت سرجمع و مقطوع به صورت درصدی از هزینه های واقعی Cost Plus نتیجه گیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود جزوه آموزشی قیمت گذاری پروژه ها (Project Pricing System)،

در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل:

مهم ترین مشکل این است که؟

بر اساس فهرست بها و واحد بها Unit Price

به صورت سرجمع و مقطوع

به صورت درصدی از هزینه های واقعی Cost Plus

نتیجه گیری

لینک کمکی