تحقیق معماری نرم افزار

دانلود تحقیق با موضوع معماری نرم افزار، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه معماری نرم افزار چیست؟ تعاریف پایه در معماری نرم افزار الگوهای معماری یا سبک های معماری مدل مراجع معماری مرجع دیدگاه های معماری دیدگاه Bass دیدگاه 4 + 1 دیدگاه های دیگر طراحی معماری نرم افزار کارکرد های سیستم و معماری نرم افزار ویژگی های کیفی ویژگی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع معماری نرم افزار،

در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

معماری نرم افزار چیست؟

تعاریف پایه در معماری نرم افزار

الگوهای معماری یا سبک های معماری

مدل مراجع

معماری مرجع

دیدگاه های معماری

دیدگاه Bass

دیدگاه 4 + 1

دیدگاه های دیگر

طراحی معماری نرم افزار

کارکرد های سیستم و معماری نرم افزار

ویژگی های کیفی

ویژگی های کیفی سیستم

سناریو های ویژگی کیفی

ویژگی های کیفی کسب و کار

ویژگی های کیفی معماری

یک طراحی معماری خوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

دستیابی به ویژگیهای کیفی

تاکتیک های معماری

الگوهای معماری

ارتباط تاکتیک ها و الگوهای معماری

روش های طراحی معماری نرم افزار

طراحی مبتنی بر ویژگی

طراحی به کمک سبک های معماری مبتنی بر ویژگی

طراحی با ملاحظات اقتصادی با استفاده از روش آنالیز سود هزینه

ویژگی کیفی قابلیت تغییر

تعریف قابلیت تغییر

مشخص نمودن نیاز های قابلیت تغییر با استفاده از سناریو های کیفی

مدل سازی قابلیت تغییر در سطح معماری نرم افزار

تاکتیک های قابلیت تغییر

تاکتیک هایی که تغییرات را محلی می کنند.

تاکتیک هایی که میدان دید وظایف را کاهش می دهند.

تاکتیک هایی که از پخش شدن تغییرات جلوگیری می کنند.

ارزیابی قابلیت تغییر

ارزیابی نحوه اختصاص وظایف

ارزیابی وابستگی بین ماژول ها

انواع وابستگی

نحوه بازنمایی وابستگی ها

روش Brute-force

استفاده از بستار انتقالی

استفاده از روش های بهینه سازی

استفاده از جدول وابستگی ها

تصمیم گیری نهایی در مورد طراحی ویژگی کیفی قابلیت تغییر

مطالعه موردی

مرحله 1-انتخاب یک سناریو حقیقی

مرحله 2-بررسی نوع سناریو حقیقی

مرحله 3-انتخاب چهارچوب استدلال مناسب

مرحله 4-مشخص نمودن پارامتر های محدود و آزاد

مرحله 5-مشخص کردن تاکتیک های وابسته به پارامتر های آزاد

مرحله 6-اختصاص مقادیر اولیه به پارامتر های آزاد

مرحله 7-انتخاب تاکتیک ها و به کاربردن آنها برای دستیابی به پاسخ مناسب

استفاده از کامپایلر به عنوان واسط

استفاده از سیستم عامل به عنوان واسط

مرحله 8-اختصاص مسئولیت ها به عناصر معماری

خلاصه و نتیجه گیری

مراجع

چکیده تحقیق:

با گسترش روز افزون استفاده از مدل های فرایند مبتنی بر معماری، طراحی معماری نرم افزار اهمیت ویژه ای یافته است. یک طراحی معماری خوب، طراحی است که نیازهای کیفی مورد انتظار مشتری را برآورده نماید. در این گزارش، روش های گوناگون طراحی معماری نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس ویژگی کیفی قابلیت تغییر به طور دقیق و جزئیات معرفی خواهد شد و سپس معماری یک سیستم مطالعه موردی با دیدگاه دست یابی به قابلیت تغییر طراحی خواهد شد.

لینک کمکی