گزارش کاراموزی مدرسه غیرانتفاعی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: فهرست فصل اول: بخش اول: سیستم اطلاع رسانی وثبت نمرات مدرسه سیستم اطلاع رسانی (تلیا) 1 بخش نرم افزاری ونرم افزاری 2 بخش نرم افزاری 3 بخش سخت افزاری 4 امکانات سیستم (تلیا) 5 محصولات سیستم 6 بخش دوم: سیستم ثبت و مدیریت سرامد...

ارتباط با ما

... دانلود ...

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست

فصل اول:

بخش اول: سیستم اطلاع رسانی وثبت نمرات مدرسه

سیستم اطلاع رسانی (تلیا) 1

بخش نرم افزاری ونرم افزاری 2

بخش نرم افزاری 3

بخش سخت افزاری 4

امکانات سیستم (تلیا) 5

محصولات سیستم 6

بخش دوم:

سیستم ثبت و مدیریت سرامد (نرم افزار) 7

بخش های مختلف این سیستم 8

هسته مرکزی و بخش های تشکیل شده در ان 9

قابلیت های هسته مرکزی نرم افزار سرامد 10

دهها امکانات مدیریت امور اموزشیمدرسه سرامد 11

بخش سوم:

سیستم اتوماسیون 12

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون 12

نحوه برگزاری یک ازمون توسط سیستم اتوماسیون 13

مراحل برگزاری هر ازمون 13

مرحله اول:

تعریف شرکت کنندگان ازمون 14

مرحله دوم:

چاپ پاسخنامه 15

مرحله سوم:

وارد کردن اطلاعات مربوط به سوالات ازمون 16

بخش های تشکیل دهنده

1-وارد کردن کلید سوالات 16

2-مرزبندی سوالات 17

مرحله چهارم:

روش اول:

ثبت اطلاعات پاسخنامه ها درنرم افزار 18

خواندن اطلاعات به صورت خودکار توسط اسکنر 18

مرحله پنجم:

محاسبات 19

مرحله ششم:

گزارش کارنامه 20

گزارش لیست دبیر 21

گزارش لیست کلی نمرات 21

روش دوم:

وارد کردن اطلاعات پاسخنامه ها به صورت دستی 22

نرم افزارمحتوای الکترونیکی 23

فصل دوم:

بخش اول:

مبانی اشنایی با word 24

1-1 تعریف وازه پرداز

1-2 قابلیت های عمومی وازه پردازها 25

1-3 معرفی وازه پرداز word

1-4 قابلیت های خاص وازه پرداز word 26

بخش دوم:

1-2 نحوه اجرای برنامه

2-2 برنامه word در اولین قدم 27

3-2 اجزای محیط word 28

نوارها وابزارها 29

بخش سوم:

اشنایی با مفاهیم اولیه تایپ 30

بخش چهارم:

عملیات اولیه تایپ 31

14 تایپ متن 32

2-4 تنظیمات صفحه جهت چاپ 32

3-4 تنظیمات قلم 36-32

4-4 تنظیمات پاراگراف 37

بخش پنجم:

نحوه جابجایی مکان نما در وازه پرداز word 37

1-5 جابجایی کاراکتری 38

2-5 جابجایی سطری 38

بخش ششم:

1-6 نحوه انتخاب متن در word 39

بخش هفتم:

1-7 اصلاح متن 39

2-7 کپی وتکرار (copy,paste) 39

3-7 حذف موقت (cut) 40

4-7 حذف (delete) 41

5-7 جستجو (find) 41

6-7 جایگزینی (replace) 42

بخش هشتم:

1-8 ایجاد فایل جدید (new) 43

2-8 ذخیره سازی فایل 44

3-8 بازیابی فایل ها (open) 45

4-8 پیش نمایش چاپ 46

5-8 چاپ (print) 46

6-8 راهنمایی (help) 47

7-8 خروج (exit) 48

بخش نهم:

اشنایی با فرامین دیگر

1-9 بزرگنمایی (zoom) 49

2-9 درج ستونی 50

3-9 سرصفحه و پا صفحه (header,footer) 51

4-9 شماره صفحه (page number) 52

5-9 پاورقی (footnote) 53

6-9 اندیس (بالاوپایین) 54

7-9 شماره گذاری 55

8-9 نشانه گذاری 56

9-9 درج تاریخ وساعت 57

10-9 افزودن متن به صورت اتوماتیک 58

11-9 کادربندی 60

12-9 غلط یابی واصلاح 61

بخش دهم:

استفاده از امکانات ترسیمی

1-10 رسم خط 62

2-10 رسم اشکال ساده واماده 63

3-10 تغییر اندازه اشکال 64

4-10 رنگ امیزی اشکال 64

5-10 درج متون وکوتاه به صورت ساده 65

6-10 درج متون کوتاه با حالت های ویزه 66

7-10 سه بعدی یا سایه دار کردن اشکال 67

بخش یازدهم:

درج اجزای غیرمتنی درفایل

1-11 تصاویر اماده 68

2-11 فایل های تصویری 70

3-11 فایل های گوناگون لا فرمت های مختلف 71

فصل دوم: EXCEL

بخش اول:

نوار ابزار استاندارد 72

1-1 تولید یک فایل جدید (NEW) 73

2-1 بازکردن یک فایل جدید (OPEN) 73

3-1 ذخیره کردن یک فایل موجود (SAVE) 74

4-1 چاپ کردن فایل (PRINT) 75

5-1 نمای PRINT PREVIEW 76

6-1 انتقال بخشی از کاربرگ (CUT) 76

7-1 فرمان UNDO,REDO 77

8-1 فرمان ZOOM 77

9-1 فرمان hELP 78

بخش دوم: توانایی قالب بندی کاراکترها وپاراگراف ها

1-2 قالب بندی کاراکترها 79

2-2 انتخاب قلم ازطریق (FONT) 79

3-2 کلیدهای underline italic,bold 79

4-2 کلید ترازبندی 80

5-2 کلید mergeand crnter 81

5-2 کلید currency style 81

6-2 کلید percent style 82

7-2 کلید comma style 82

8-2 کلید increase decimal 82

9-2 کلید decrease decimal 82

10-2 کلید increase index,decrease index 83

11-2 کلید borbers 83

11-1-2 کلید draw border 84

11-2-2 کلید erase border 84

11-3-2 کلید line style 84

11-4-2 کلید line color 84

12-2 کلید fill color 85

13-2 کلید font color 85

سفارشی کردن نرم افزار 86

اساس صفحه گسترده 87

مرتب کردن کاربرگ 88

گروه بندی کاربرگ 89

مرور یک کاربرگ 90

ذخیره داده های ورودی در excel 93

راه های ذخیره کردن فایل 95

تفاوت میان دو راه ذخیره سازی 96

نشان دادن عملیات با شکل 97

کنترل نمای کاربرگ 99

ثابت نگاه داشتن قسمتی از کاربرگ 101

تقسیم بندی صفحه نمایش 102

پنهان سازی ردیف هاو ستون ها 103

ساخت سری های داده ها 105-108

این فایل کاملا ویرایش شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 108

لینک کمکی