نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بانه

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بانه (واقع در استان کردستان) -نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود. -اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بانه (واقع در استان کردستان)

-نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و...) استفاده می شود.

-اندازه سلول ها: 0.00083333333 , 0.00083333333

لینک کمکی