پاورپوینت تشکل های کارگری

دانلود پاورپوینت با موضوع تشکل های کارگری، در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تشکل های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون های بین المللی تشکل های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن ها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی شوراهای اسلامی کار انجمن های اسلامی انجمن های صنفی مغایرت...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت با موضوع تشکل های کارگری،

در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تشکل های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون های بین المللی

تشکل های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن ها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی

شوراهای اسلامی کار

انجمن های اسلامی

انجمن های صنفی

مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشکل و قراردادهای دست جمعی

تشکل های کارگری و کارفرمایی

بخشی از متن پاورپوینت:

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزد بگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده است. قانون کار مصوب 1337 شمسی، علی رغم نارسایی های عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

ماده 25 این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل های صنفی نام برده و در تعریف آن ها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد» بر طبق ماده 29 همین قانون، سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیون ها می توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن ها همکاری نمایند» (هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید).

متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال 1363 و «قانون کار» در سال 1369، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل های مستقل کارگری و...

لینک کمکی