پاورپوینت خلاصه کتاب سیستماتیک گیاهی 1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سیستماتیک گیاهی 1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی، در قالب ppt و در 366 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: اصول و تاریخچه سیستماتیک گیاهی فصل دوم: بریوفیت ها فصل سوم: نهانزادان آوندی (پتریدوفیت ها) فصل چهارم: پسیلوفیت ها فصل پنجم: لیکوپودیوفیت ها (پنجه گرگیان) فصل ششم: اکویستوفیت ها (آرتروفیتا یا دم اسبیان) فصل هفتم: پولی پودیوفیت ها (سرخس ها) فصل هشتم: بازدانگان فصل نهم: گیاهان...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سیستماتیک گیاهی 1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی،

در قالب ppt و در 366 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

اصول و تاریخچه سیستماتیک گیاهی

فصل دوم:

بریوفیت ها

فصل سوم:

نهانزادان آوندی (پتریدوفیت ها)

فصل چهارم:

پسیلوفیت ها

فصل پنجم:

لیکوپودیوفیت ها (پنجه گرگیان)

فصل ششم:

اکویستوفیت ها (آرتروفیتا یا دم اسبیان)

فصل هفتم:

پولی پودیوفیت ها (سرخس ها)

فصل هشتم:

بازدانگان

فصل نهم:

گیاهان گل دار (نهاندانگان، ماگنولیوفیتا)

فصل دهم:

زیررده آلیسماتیده

فصل یازدهم:

زیررده آره سیده

فصل دوازدهم:

زیررده کملینیده

فصل سیزدهم:

زیررده زینگیبریده

فصل چهاردهم:

زیررده لیلیئیده

لینک کمکی