پروژه بررسی روش های راه اندازی موتورهای القایی و بهبود راه اندازی آن ها

چکیده: با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راه اندازی زیادی هستند و می توان آنها را به صورتهای مختلف راه اندازی کرد، پس می توان برای موتورهای با قدرت های مختلف یکی از روشهای مناسب راه اندازی برای آن موتور را انتخاب کرد، تا جریان کمتری در هنگام راه...

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راه اندازی زیادی هستند و می توان آنها را به صورتهای مختلف راه اندازی کرد، پس می توان برای موتورهای با قدرت های مختلف یکی از روشهای مناسب راه اندازی برای آن موتور را انتخاب کرد، تا جریان کمتری در هنگام راه اندازی از شبکه کشیده شود و همچنین آسیب کمتری به آن موتور وارد شود. توانایی کنترلر طراحی شده در راه اندازی نرم و بهبود ضریب توان موتور بطور موفقیت آمیز در آزمایشگاه انجام گرفته است. بنابراین عوارض نامطلوب خراب شدن ولتاژ شبکه تغذیه دراثر راه اندازی موتور و همچنین اتلاف در بی باری و یا بارهای کم پیشگیری می شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: ساختمان موتورهای القایی

فصل دوم: مشخصات گشتاور-سرعت موتور القایی

گشتاور القایی از دیدگاه فیزیکی

یافتن معادله گشتاور-سرعت موتور القایی

توضیحاتی در مورد منحنی گشتاور-سرعت موتور القایی

گشتاور ماکزییم (برون کش) یک موتور القایی

تغییرات مشخصات گشتاور-سرعت موتور القایی

کنترل مشخصات موتور با طراحی روتور قفس سنجابی

طرحهای روتور ژرف-میله و دو قفسی

کلاسهای مختلف طرح موتور القایی

راه اندازی موتورهای القایی چند فاز

مدلهای راه انداز موتور القایی

فصل سوم: انواع روشهای راه اندازی موتورهای القایی

استفاده از مقاومت های راه انداز در مسیر استاتور

ترانسفورماتورهای راه اندازی

راه اندازی ستاره-مثلث

راه اندازی موتورهای رتور سیم پیچی شده (راه اندازی رتوری)

راه اندازهای نرم

راه اندازی با ولتاژ متغییر و جریان محدود شده

قوانین مربوط به کنترل یک موتور آسنکرون قفس سنجابی

راه اندازی تریستوری

راه اندازی الکترونیکی

گشتاور قابل دسترسی

کنترل راه انداز نرم

شرایط راه اندازی و توقف نرم موتور

کلیات General

حفاظت گرمایی Thermal protection

ارتباط با دستگاه

خروجی های کنترلی

مشخصات دستگاه راه انداز

درجه حرارت، رطوبت، ارتعاش و شوک

ترکیب راه انداز-موتور

تنظیم پارامترهای راه انداز

تنظیم پتانسیومترها

تنظیم توقف Setting the stoping

توقف با شتاب کاهنده

ترمز موتور با تزریق جریان DC

تنظیم توقف موتور

دلایل احتمالی فالت حرارتی

اشکالات احتمالی

بهبود راه اندازی موتورهای القایی

سیستم کنترلر میکروپروسسوری

نتایج آزمایشگاهی

فصل چهار: روش راه اندازی موتورها القایی تکفاز

موتورهای یکفاز با خازن دائم کار

موتور یکفاز با راه انداز خازنی

موتور یکفاز دو خازنی

موتور یونیورسال

موتورقطب چاکدار

راه اندازی الکتروموتور سه فاز با جریان یکفاز

نتیجه گیری

مراجع و منابع

لینک کمکی