تاریخچه علم روانشناسی

فهرست مطالب: مقدمه تحول روانشناسی نوین تأسیس رسمی روانشناسی مکتب های فکری در تکامل روانشناسی نوین خدمت های تجربه گرایی به روانشناسی پیشرفت هایی در فیزیولوژی اولیه پژوهش درباره کارکردهای مغز آغاز روانشناسی آزمایشی روانشناسی بالینی مفاهیم شخصیت گرایانه و طبیعت گرایانه تاریخ علمی نظریه شخصیت گرایانه تاریخ علمی نظریه طبیعت گرایانه تاریخ علمی آغاز علم نوین فرضیه تغییر پذیری و افسانه برتری مردانه مراجع قسمتی از...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

مقدمه

تحول روانشناسی نوین

تأسیس رسمی روانشناسی

مکتب های فکری در تکامل روانشناسی نوین

خدمت های تجربه گرایی به روانشناسی

پیشرفت هایی در فیزیولوژی اولیه

پژوهش درباره کارکردهای مغز

آغاز روانشناسی آزمایشی

روانشناسی بالینی

مفاهیم شخصیت گرایانه و طبیعت گرایانه تاریخ علمی

نظریه شخصیت گرایانه تاریخ علمی

نظریه طبیعت گرایانه تاریخ علمی

آغاز علم نوین

فرضیه تغییر پذیری و افسانه برتری مردانه

مراجع

قسمتی از متن:

با گفتن اینکه روانشناسی هم یکی از قدیمی ترین نظام های علمی و هم یکی از جدیدترین آنهاست، ما با یک تناقض، یک تضاد آشکار شروع می کنیم. ما همواره از رفتار خودمان در شگفت بوده ایم و اندیشه های مربوط به ماهیت انسان بسیاری از کتاب های مذهبی و فلسفی ما را پر کرده است. حتی در قرن های چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح، افلاطون، ارسطو و دیگر دانشمندان یونان باستان با بسیاری از مسائلی که روانشناسان امروزی با آنها سروکار دارند دست و پنجه نرم می کردند، مسائلی مانند حافظه، یادگیری، انگیزش، ادراک، خواب دیدن و رفتار نابهنجار. بنابراین، در موضوع روانشناسی بین گذشته و حال یک استمرار بنیادی وجود داشته است.

لینک کمکی